TRA­TA­MENT RA­PID PEN­TRU PĂR

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

Trăim într- o lu­me în ca­re to­tul se des­fășoa­ră pe re­pe­de-înain­te, mo­tiv pen­tru ca­re pă­rul es­te de mul­te ori ne­gli­jat. Pen­tru a ne aju­ta în acest sens, Wel­la Pro­fes­si­o­nals lan­se­a­ză Invi­go, o li­nie ul­tra­per­for­man­tă de îngri­ji­re, cre­a­tă pen­tru tra­ta­rea ex­press a po­doa­bei ca­pi­la­re. Cu Invi­go Blen­ds, un trio de teh­no­lo­gii avan­sa­te, su­per -in­gre­di­en­te și vi­ta­mi­ne, pă­rul es­te re­vi­go­rat și hi­dra­tat ra­pid, pri­mește do­za de stră­lu­ci­re ne­ce­sa­ră și are un as­pect să­nă­tos.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.