NO­UA EXTRAVAGANȚĂ

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

Re­vlon pre­zin­tă Co­lor­stay Over­ti­me™ Lip­co­lor, un ruj pre­zen­tat într-un am­ba­laj cu do­uă ca­pe­te – unul ce co­nți­ne o for­mu­lă ex­clu­si­vă pen­tru cu­loa­rea de ba­ză și unul ce acți­o­nea­ză ca un top­coat, pro­mițând o hi­dra­ta­re in­ten­să, grație ex­trac­te­lor de mușețel și soia. To­tul pen­tru a me­nți­ne bu­ze­le stră­lu­ci­toa­re și o sen­zație con­for­ta­bi­lă pe par­cur­sul între­gii zi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.