PI­E­LE STRĂ­LU­CI­TOA­RE

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

Le Pe­tit Mar­seil­lais îți ofe­ră mai mul­tă stră­lu­ci­re pen­tru va­ră, cu no­ul gel de duș in­tens hi­dra­tant cu efect de sa­ti­na­re. Aces­ta are la ba­ză o rețe­tă na­tu­ra­lă, cu ulei de cai­se și crin alb, in­gre­di­en­te spe­cial ale­se pen­tru a oferi pi­e­lii tot ce­ea ce are ne­voie pen­tru a ară­ta spec­ta­cu­los. Ulei­ul de cai­se uti­li­zat în rețe­ta no­u­lui gel de duș are o cu­loa­re au­rie și es­te ob­ţi­nut din sâmbu­rii cai­se­lor cu­le­se din zo­na ba­zi­nu­lui me­di­te­ra­nean. Bo­gat în vi­ta­mi­ne, aces­ta co­nți­ne nu­tri­e­nții ese­nția­li ca­re aju­tă la hră­ni­rea și hi­dra­ta­rea pi­e­lii, pre­cum și la emo­li­e­rea aces­teia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.