STRĂ­LU­CIRI CALDE

Marie Claire (Romania) - - Beauty -

O altă ver­si­u­ne de ma­chiaj per­fec­tă pen­tru va­ră pu­ne preț pe un chip învă­lu­it în for­mu­le translucide, pri­vi­re îmbră­ca­tă în bronz, cu ac­cent pus pe ple­oa­pa in­fe­ri­oa­ră, și tușe calde de roz car­min pe po­meți și bu­ze. Obi­ec­ti­vul su­prem con­stă însă în păs­tra­rea unui aer re­la­xat și soft, ca­re să epa­te­ze mai de­gra­bă prin na­tu­ra­lețe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.