cău­ta­rea nua­nței per­fec­te Afla­te în BU­ZE, am tes­tat pen­tru ce­le mai noi bal­sa­muri glos­suri me­ta­mor­fo­ze­a­ză și ca­re se la APLI­CA­RE în fun­cție de ph. CE AM OBȚI­NUT? efect den­si­ta­te per­so­na­li­zat, Un ce dez­vă­lu­ie in­ten­si­ta­te na­tu­ra­le. re­zul­tat și Și un pig­men

Lip­tu­i­ti­ve Glow Gloss, Bec­ca, 118 lei (Sephora)

Marie Claire (Romania) - - Beauty - Adriana Moscu, coor­di­na­ting edi­tor

Bec­ca es­te un brand ca­re m-a fas­ci­nat încă de la lan­sa­rea sa ofi­cia­lă în Ro­mânia, de­oa­re­ce abor­de­a­ză fru­mu­sețea echi­li­brat, prin nua­nțe na­tu­ra­le, tex­turi fă­ră greu­ta­te și am­ba­la­je sim­ple, cu un con­cept in­te­re­sant în spa­te: con­te­a­ză ce­ea ce es­te la in­te­ri­or. Așa că atunci când am aflat des­pre glos­sul ul­tra­nu­tri­tiv ce am­pli­fi­că nua­nța na­tu­ra­lă a bu­ze­lor, mi-am zis că tre­bu­ie nea­pă­rat să-l încerc. Pro­du­sul re­a­cți­o­nea­ză la ph-ul bu­ze­lor și se tran­sfor­mă într-un ton per­so­na­li­zat de roz, cu fi­nish lu­ci­os. Dar și for­mu­la sa mi s-a pă­rut la fel de ape­ti­san­tă, co­nți­nând mi­cro­per­le ce ilu­mi­nea­ză, ulei de avo­ca­do, vi­ta­mi­na E și unt de shea, in­gre­di­en­te ca­re hi­dra­te­a­ză, și o aro­mă de­li­ca­tă și de­li­ci­oa­să de co­cos.

1

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.