VA­CA­NȚĂ

Marie Claire (Romania) - - Lifestyle -

Da­că îți do­rești o ex­pe­ri­e­nță ca în fil­me, la pro­priu, Los Ange­les, Ca­li­for­nia es­te des­ti­nația de ca­re te vei îndră­gos­ti ine­vi­ta­bil și lo­cul în ca­re vei trăi vi­sul ame­ri­can până în ce­le mai mici de­ta­lii. Pla­jă, surf, apa­riții glam și ce­le­bri­tăți la tot pa­sul, Orașul Înge­ri­lor pro­mi­te o va­ca­nță greu de ui­tat

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.