SEM­NĂ­TU­RĂ DE DE­SIG­NER

Marie Claire (Romania) - - Shopping -

Lan­côme con­ti­nuă se­ria co­la­bo­ră­ri­lor cu de­sig­neri no­to­rii, pen­tru se­zo­nul aces­ta pro­pu­nând un ma­ni­fest pen­tru fe­meia pu­ter­ni­că și in­de­pen­den­tă. Jack Mccol­lo­u­gh și La­za­ro Her­nan­dez, di­rec­to­rii de cre­ație din spa­te­le Pro­en­za Scho­u­ler, su­bli­nia­ză ide­ea de women em­po­wer­ment prin nua­nțe tari de tur­coaz, fuc­sia, albas­tru ma­rin, oranj psi­he­de­lic sau in­di­go îndrăz­neț, într-o ga­mă de ma­chiaj ca­re vor­bește de la si­ne: Lan­côme x Pro­en­za Scho­u­ler.

Paletă de far­duri Pro­en­za Scho­u­ler Eye Palette, Lan­côme, 265 lei L’ab­so­lu Ro­u­ge x Pro­en­za Scho­u­ler, Lan­côme, 163 lei Creion de bu­ze Lip Ka­jal x Pro­en­za Scho­u­ler, Lan­côme, 128 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.