NEW & HOT

Marie Claire (Romania) - - Shopping -

La înce­pu­tul lui sep­tem­brie, har­ta noas­tră de beauty a fost com­ple­ta­tă de încă un brand ma­re și mult aștep­tat. Fen­ty Beauty by Ri­han­na, o mar­că ce „vor­bește tu­tu­ror fe­mei­lor” și încu­ra­je­a­ză ex­pe­ri­men­te­le de or­din vi­zual, es­te acum dis­po­ni­bi­lă în ma­ga­zi­ne­le Sephora și on­li­ne, pe sephora.ro, împreu­nă cu ga­ma de ma­chiaj de toam­nă-iar­nă 2018, Dia­mond Collection, ca­re ce­le­bre­a­ză împli­ni­rea unui an de exis­te­nță a bran­du­lui pe piața in­ter­nați­o­na­lă și se tra­du­ce prin do­ze fas­ci­nan­te de glit­ter.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.