TEN­TAȚII FLORAL- ORIENTALE

Marie Claire (Romania) - - Shopping -

Cu min­tea în Ja­mai­ca și cu ini­ma în Flo­ren­ţa, Amy­ris se dez­vă­lu­ie între ra­ze­le soa­re­lui și vi­bra­ţi­i­le pă­mântu­lui. Por­nind de la co­pa­cul omo­nim cu par­fum dul­ce, ca­re co­nți­ne o răși­nă onc­tu­oa­să de cu­loa­re por­to­ca­lie, al că­rui par­fum es­te dia­fan și ușor pu­drat, va­rian­ta feminină pro­pu­să de Maison Fran­cis Kur­kdjian s-a năs­cut din îmbi­na­rea vi­bran­tă din­tre rășini și ri­zo­mi. Un par­fum su­blim – no­te­le de amy­ris și iris se con­to­pesc cu ce­le lu­mi­noa­se de flori de lă­mâi, por­to­ca­lă ca­li­for­nia­nă, ve­ti­ver hai­tian și am­bră. Com­po­ziți­i­le Maison Fran­cis Kur­kdjian sunt dis­po­ni­bi­le în Be­au­tik Hau­te Par­fu­me­rie.

Apă de par­fum Amy­ris po­ur Fem­me, Maison Fran­cis Kur­kdjian, 70 ml, 720 lei (Be­au­tik Hau­te Par­fu­me­rie)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.