NUA­NȚE ELEC­TRI­CE

Marie Claire (Romania) - - VacanȚă -

Cre­e­a­ză loo­kuri ver­sa­ti­le, po­tri­vi­te atât pen­tru zi, cât și pen­tru se­a­ră, cu noi­le ediții ale pa­le­tei de far­duri Mag­nif’eyes Con­to­u­ring Palette de la Rim­mel Lon­don. Aces­tea co­nțin far­duri ma­te și si­de­fa­te, ca­re te aju­tă să obții re­zul­ta­te de im­pact, te­ma­ti­ce, în nua­nțe elec­tri­ce, vi­bran­te – de la vi­o­let și tur­coaz, la au­riu, roșu și că­ră­mi­ziu. Pa­le­te­le co­nțin și un apli­ca­tor cu do­uă ca­pe­te – unul sub for­mă de bu­re­te, ce­lă­lalt sub for­mă de pen­su­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.