Ma­rea Bri­ta­nie

Marie Claire (Romania) - - Inbox -

Un­de a dis­pă­rut ro­man­tis­mul? În ul­ti­mii ani, pei­sa­jul întâlni­ri­lor ro­man­ti­ce s-a schim­bat dra­ma­tic. Mai mult de 50% din­tre oa­meni nu au in­vi­tat pe ni­meni la o întâni­re, într-o con­ver­sație față în față. Ja­mes Pre­e­ce, coa­ch pe pro­ble­me de cu­plu, spu­ne că în acest mo­ment sunt mai mu­lți oa­meni sin­guri ca ni­ci­o­da­tă. Deși acum e sim­plu să obții o întâlni­re da­că îți faci un cont pe si­te-uri de so­cia­li­za­re, pa­re mai greu ca ori­când ca oa­me­nii să se co­nec­te­ze în mod re­al.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.