U.S.A.

Marie Claire (Romania) - - Inbox -

Vi­se spul­be­ra­te În mar­tie, o cli­ni­că de fer­ti­li­ta­te din Cle­ve­land a dis­trus mai mult de 4 000 de ovu­le îngheța­te și em­bri­oni. A fost o zi în ca­re 950 de fe­mei și-au pi­er­dut spe­ra­nța că vor de­ve­ni ma­me. Prin­tre ce­le afec­ta­te se nu­mă­ră și trei învin­gă­toa­re în lup­ta cu can­ce­rul, ca­re po­ves­tesc des­pre încer­ca­rea lor de a schim­ba o in­dus­trie de­fec­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.