O „pla­ne­tă se­ră”

Marie Claire (Romania) - - News -

Cer­ce­tă­to­rii de la Stoc­kholm Re­si­li­en­ce Cen­ter, UNI­VER­SI­TA­TEA din Co­pen­ha­ga, Uni­ver­si­ta­tea Nați­o­na­lă din AUS­TRA­LIA și Insti­tu­tul pen­tru Cer­ce­ta­rea Impac­tu­lui Cli­ma­tic din POTSDAM spun că TEMPERATURILE me­dii glo­ba­le vor crește cu 4-5 gra­de Cel­si­us chiar da­că EMISIILE DE GAZE vor fi re­du­se. Asta înse­am­nă un ni­vel al apei foar­te cres­cut în une­le ZO­NE, ca­re ar pu­tea de­ve­ni ne­lo­cu­i­bi­le. Pen­tru a evi­ta aces­te sce­na­rii, e ne­voie de mai mult de­cât re­du­ce­rea EMISIILOR DE GAZE. Es­te vi­tal un ma­na­ge­ment mai bun al pă­du­ri­lor, AGRICULTURII și so­lu­lui, con­ser­va­rea bi­o­di­ver­si­tății și teh­no­lo­gii ca­re SĂ ELIMINE di­o­xi­dul de car­bon din AT­MOS­FE­RĂ și să îl îngroa­pe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.