Tri­co­ta­je

Ma­te­ria­le plă­cu­te, ȚESĂTURI FI­NE, nua­nțe cal­de – tot ce ai ne­voie pen­tru o toam­nă COZY și foar­te șic

Marie Claire (Romania) - - First -

1 CALD & SENZUAL Nu doar ma­te­ria­le­le cu tex­tu­ră li­chi­dă au un efect ex­trem de senzual, ci și ro­chia mu­la­tă croșe­ta­tă poa­te fi ex­trem de atră­gă­toa­re. Ro­chie Max Ma­ra, 2 239 lei 2 CROȘETĂ Nos­tal­gia co­pi­lă­ri­ei te poa­te in­spi­ra în ale­ge­rea ac­ce­so­ri­i­lor pre­cum că­ci­u­li­le croșe­ta­te, ex­trem de îndră­gi­te de cul­tu­ra hip­ster. Că­ci­u­lă Gucci, 1 278 lei 3 CLA­SIC Din gar­de­ro­bă nu tre­bu­ie să îți lip­se­as­că cla­si­cul pu­lo­ver cu un de­sign sim­plu, pe ca­re să-l com­bini cu out­fi­turi so­fis­ti­ca­te. Pu­lo­ver Erman­no Scer­vi­no, 6 026 lei 4 LE­JER Ce poa­te fi mai con­for­ta­bil de­cât o fus­tă din­tr-o lână plă­cu­tă la atin­ge­re? Ale­ge mo­de­lul creion și asor­te­a­ză-l cu o pi­e­să su­pra­di­men­si­o­nat ă pen­tru par­tea de sus. Fus­tă Rick Owens, mytheresa.com, 1 757 lei 5UN PIC ÎNȚE­PĂ­TOR Da­că ai ales țesături plă­cu­te și moi, op­te­a­ză pen­tru bi­ju­te­rii fi­ne, dar de efect, cum ar fi o pe­re­che de cer­cei cu țin­te, cu un de­sign „re­ce” și „înțe­pă­tor’’. Cer­cei Va­len­ti­no, 883 lei 6 PE PO­DI­UM Na­ta­cha Ram­say-le­vi a de­bu­tat la Chloé cu o co­le­cție so­fis­ti­ca­tă, in­spi­ra­tă de sti­lul ani­lor ’70. Mo­de­le­le sa­le de ra­fi­na­ment au fost Anje­li­ca Hus­ton sau Stépha­ne Au­dran. Co­le­cția gra­vi­te­a­ză în ju­rul to­nu­ri­lor de bej și ma­ro și al tăi­e­tu­ri­lor cla­si­ce, sti­li­za­te și adap­ta­te vre­mu­ri­lor noas­tre 7 FEELING BLUE Dă to­nu­ri­lor de bej un ac­cent to­nic prin­tr-o nua­nță de tur­coaz ce va atra­ge toa­te pri­vi­ri­le. Ge­an­tă Mi­cha­el Kors, preț la ce­re­re 8 CON­TRAST Con­fe­ră un aer cool out­fi­tu­lui cu pi­e­se ce par croșe­ta­te de bu­ni­ca. Ale­ge o pe­re­che de pan­to­fi-hi­brid pen­tru a crea un con­trast între re­gis­tre­le din ca­re te-ai in­spi­rat. Pan­to­fi sport Gucci, 2 371 lei 9 ODĂ LUMINII Su­bli­nia­ză-ți per­so­na­li­ta­tea cu un par­fum si­mi­lar scli­pi­rii de dia­mant, ca­re se tra­du­ce prin no­te flo­ra­le de vi­o­le­te, iriși, ylang-ylang, nar­ci­se, ca­pri­foi și la­le­le. Apă de par­fum Ca­rat, Car­ti­er, 50 ml, 479 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.