La­vi­nia Pe­trea, jur­na­list

Marie Claire (Romania) - - Shoes First -

Aces­tea sunt san­da­le­le me­le „de su­flet”, pen­tru că le-am pur­tat la unul din­tre ce­le mai fru­moa­se eveni­men­te din viața mea: nun­ta cu soțul meu. Mă amuz și acum când mă gândesc că le-am co­man­dat on­li­ne de la Smi­ling Sho­es, de un­de nu mai co­man­da­sem ni­ci­o­da­tă și nu știam da­că mi se vor po­tri­vi. Au so­sit cu doar do­uă zi­le înain­te de nun­tă și mi-au venit că tur­na­te! Încă le mai port cu rochii ele­gan­te, pen­tru că mă simt foar­te bi­ne în ele. Doar am dan­sat o noap­te între­a­gă încă­lța­tă în aces­te sandale! Îmi plac pan­to­fii și san­da­le­le cu toc și port cât de des pot tocuri. Nu am timp să co­lind ma­ga­zi­ne­le de pan­to­fi, așa că pre­fer să aflu din re­vis­te și on­li­ne ce se poar­tă și un­de gă­sesc ce mi se po­tri­vește mie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.