DISCIPOLII LUI VISSARION

National Geographic Romania - - Martor -

Acești dis­ci­po­li, toți ve­ge­ta­ri­eni, împart ma­sa de Crăciun în Ce­re­mșan­ka, unul din­tre cele cinci sa­te din co­mu­ni­ta­te. Aici, Cră­ci­u­nul cade pe 14 ia­nua­rie – ziua de naște­re a lui Vissarion. Săr­bă­toa­rea înce­pe de pe 12 cu un pe­le­ri­naj de o zi prin toa­te sa­te­le. În ziua de Crăciun, mii de dis­ci­po­li se adu­nă și ur­că la alta­rul de pe mun­te, mai sus de Obi­tel Ras­sve­ta, du­pă ca­re Vissarion sa­lu­tă adu­na­rea și ți­ne o scur­tă pre­di­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.