CUM SE HRĂNEȘTE CHINA

National Geographic Romania - - Sumar - Text: Tra­cie McMil­lan Fo­to: Ge­or­ge Stein­metz

Cu nici o ze­ci­me din te­re­nul agri­col al lu­mii, dar cu aproa­pe o cin­ci­me din po­pu­lația ei, China tre­bu­ie să își re­gânde­as­că agri­cul­tu­ra.

Pri­mă­va­ra, fer­mi­e­rii plan­te­a­ză ră­sa­duri pe te­re­nu­ri­le de pe tra­di­ţi­o­na­le­le te­ra­se de orez din Lao­hu­zui. Une­le încă sunt ara­te cu plu­guri tra­se de bi­vo­li de apă. China a evo­luat că­tre o agri­cul­tu­ră mai in­dus­tria­li­za­tă, dar mi­cii fer­mi­eri încă joa­că un...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.