LACOSTE – 8 DE­CE­NII DE STIL

National Geographic Romania - - PULSUL LUMII - WWW.LACOSTE.COM

LACOSTE adu­ce un oma­giu in­ven­ti­vi­tății fon­da­to­ru­lui său și is­to­ri­ei sa­le prin re­lan­sa­rea unei co­le­cții de tri­co­uri po­lo și a ele­men­te­lor em­ble­ma­ti­ce din ar­hi­ve­le sa­le pen­tru a săr­bă­tori ani­ver­sa­rea a 85 de ani. Ca paginile unui al­bum, co­le­cția ani­ver­sa­ră, con­stând în 15 rein­ter­pre­tări ale ce­lor 8 pe­ri­oa­de creative, ofe­ră oca­zia de a re­des­co­peri mul­ti­ple­le fațe­te ale sti­lu­lui LACOSTE, ca­re a do­ve­dit încă de la înce­pu­turi că are abi­li­ta­tea de a jon­gla cu co­du­ri­le mo­dei și de a ino­va me­reu. Adop­tând cu­lo­ri­le de Pri­mă­va­ră/Va­ră 2018, ea dă o no­uă viață le­gen­da­rei eti­che­te „La Che­mi­se LACOSTE”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.