BU­CU­REȘTI MALL – SERVICII DE 360°

National Geographic Romania - - PULSUL LUMII - WWW.BUCURESTIMALL.RO

Bu­cu­rești Mall își întâmpi­nă astă­zi cli­e­nții cu o ga­mă de servicii de 360 de gra­de: fas­hi­on (35%), en­ter­tain­ment (17%), food &be­ve­ra­ges (9%) și servicii (6%). Știi de­ja că aici e ini­ma mo­dei din Bu­cu­rești: cel mai ma­re MANGO din Eu­ro­pa de Est, ma­ga­zi­nul flag­ship Do­u­glas, cel mai ma­re din Ro­mânia, cu pes­te 10.000 de pro­du­se, De­sig­ners Bo­u­ti­que, un pop-up sto­re, și mul­te alte lo­curi in­te­re­san­te pen­tru shop­ping. Du­pă cum­pă­ră­turi poți mânca la res­tau­ran­tul Aper­to, des­chis ex­clu­siv aici, poți exer­sa la no­ul club Wor­ld Class sau te poți re­la­xa cu un film bun la Hol­ly­wood Mul­ti­plex.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.