DREAPTA

National Geographic Romania - - MAI RAPID MAI INTELIGENT MAI PUTERNIC - FOTO: MARK THIESSEN

Un pan­tof ușor, ca cel pur­tat de Usain Bolt când a sta­bi­lit no­ul re­cord mon­dial la 100 m sprint, în 2009, fo­to­gra­fiat pe o pis­tă Mon­do­track, ase­mă­nă­toa­re cu cea pe ca­re a aler­gat în zi­ua ace­ea la Ber­lin. Su­pra­fața es­te proi­ec­ta­tă să-i re­tran­smi­tă ener­gia spor­ti­vu­lui, fă­cându-l mai ra­pid.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.