PĂ­SĂRI MA­RI­NE ÎN CRIZĂ

National Geographic Romania - - PIERDUTE PE MARE -

Po­pu­la­ţia glo­ba­lă de pă­sări ma­ri­ne a scă­zut cu aproa­pe de când a înce­put mo­ni­to­ri­za­rea, în anii ’ . Fi­e­ca­re din­tre ce­le no­uă or­di­ne ale aces­tor pă­sări de la că­lă­to­rii tran­so­ce­a­nici pre­cum al­ba­troșii la pin­gu­i­nii iu­bi­tori ai ţăr­mu­lui se con­frun­tă cu cel pu­ţin una din pa­tru ame­nin­ţări cheie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.