Co­mo­ri­le sălbatice ale Rusiei

Fră­mânta­ta is­to­rie a pro­te­cți­ei me­di­u­lui în Ru­sia as­cun­de o sur­pri­ză: 34,6 mi­li­oa­ne de hec­ta­re nea­tin­se, strict pro­te­ja­te. PRIVIND LU­MEA DIN TOATE UNGHIURILE POSIBILE

National Geographic Romania - - SUMAR - FOTO: SERGHEI GORȘKOV

Ru­sia a im­pus cea mai stric­tă pro­te­cție de me­diu pe 34,6 mi­li­oa­ne de hec­ta­re, mai mult ca ori­ce ța­ră din lu­me. Și es­te doar înce­pu­tul po­veștii.

Apu­sul lu­mi­nea­ză o vul­pe po­la­ră tână­ră, înca­dra­tă de coar­ne­le unui ren, pe Insu­la Wran­gel din Marea Ci­u­kot­sk. Wran­gel es­te una din­tre ce­le 105 za­po­ved­ni­ki din Ru­sia – „re­zer­vații na­tu­ra­le stric­te”, în ca­re ac­ce­sul uman es­te ri­gu­ros re­gle­men­tat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.