DEASUPRA

National Geographic Romania - - JURNAL DE FOTOGRAF -

În Pu­to­ran­ski Za­po­ved­nik, din zo­na arc­ti­că si­be­ria­nă, râul Du­lis­mar înce­pe să înghețe. Re­zer­vația fă­ră dru­muri, ca­re se întin­de spre nord de la pă­du­ri­le bo­re­a­le la pus­ti­e­ta­tea de ghe­ață, pri­mește doar câte­va su­te de vi­zi­ta­tori pe an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.