Mai ra­pid, mai sus, mai inteligent, mai pu­ter­nic.

Teh­no­lo­gia și ști­i­nța îi aju­tă pe spor­ti­vi să do­boa­re re­cor­duri. Cât mai pu­tem fo­rța li­mi­te­le per­for­ma­nței uma­ne?

National Geographic Romania - - SUMAR - TEXT: CHRISTINE BRENNAN

Cer­ce­tă­to­rii stu­dia­ză corpul ome­nesc, creierul, psi­ho­lo­gia, dar și teh­no­lo­gia ma­te­ria­le­lor pen­tru a du­ce mai de­par­te li­mi­te­le per­for­ma­nțe­lor atle­ti­ce ale omu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.