CÂT DE CALD ȘI PEN­TRU CÂT TIMP

National Geographic Romania - - Explorează -

Pe mă­su­ră ce schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce încăl­zesc oce­a­ne­le, va­lu­ri­le de căl­du­ră su­bac­va­ti­ce du­re­a­ză mai mult. Co­ra­lii nu re­zis­tă la pe­ri­oa­de pre­lun­gi­te de căl­du­ră. Încep să dis­pa­ră, di­mi­nuând di­ver­si­ta­tea re­ci­fu­lui. Când stre­sul ter­mic se agra­ve­a­ză, ca în nor­dul Ma­rii Ba­ri­e­re de Co­ra­li în 2016, ră­mân puți­ne spe­cii, iar dis­pa­riția fi­na­lă e ra­pi­dă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.