39% nu au ig­no­rat si­tua­ţia şi ia­tă ce au fă­cut:

National Geographic Romania - - Spre Viitor -

1. Au con­frun­tat agre­so­rul on­li­ne. 2. Au şters agre­so­rul din lista lor de prieteni sau i-au blo­cat ac­ce­sul.

3. Au ra­por­tat per­soa­na în cau­ză ad­mi­nis­tra­to­ri­lor si­te-ului.

4. Au con­frun­tat agre­so­rul fa­ţă în fa­ţă, prin SMS sau te­le­fon. 5. Au dis­cu­tat pro­ble­ma on­li­ne. 6. Şi-au schim­bat nu­me­le de uti­li­za­tor/şi-au şters pro­fi­lul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.