DEPEȘE DE PE FRONTUL ȘTI­I­NȚEI ȘI INOVAȚIEI

National Geographic Romania - - Spre Viitor - — LORI CUTHBERT

Vam­piri din­tot­de­au­na

Ia­tă do­va­da: că­pușe­le sunt niște pa­cos­te preis­to­ri­ce – când oa­me­nii de ști­i­nță au găsit că­pușe ve­chi de 99 de mi­li­oa­ne de ani, înglo­ba­te în chi­hlim­bar din Bur­ma, una (A) era um­fla­tă cu sânge. Ju­de­când du­pă o pa­nă căp­tuși­tă cu o altă arah­ni­dă (B), că­pușe­le ar fi pu­tut pa­ra­zi­ta di­no­zauri cu pe­ne în Cre­ta­cic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.