Co­ra­lii ca­re mor

National Geographic Romania - - Nationalgeographic - TEXT: LAUREN E. JA­MES

Încăl­zi­rea mă­ri­lor la su­pra­față al­bește co­ra­lii și dis­tru­ge re­pe­re pre­cum Marea Barieră, în Aus­tra­lia.

JU­MĂ­TA­TE DIN MAREA BARIERĂ de Co­ra­li a fost al­bi­tă până la moar­te din încoa­ce. Albi­rea în ma­să a coralilor, o pro­ble­mă glo­ba­lă de­cla­nșa­tă de schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce, are loc atunci când apa ne­fi­resc de cal­dă dis­tru­ge al­ge­le co­lo­ra­te ale unui re­cif, lă­sând co­ra­lul să moa­ră de foa­me. Marea Barieră de Co­ra­li ilus­tre­a­ză cât de ex­tin­să poa­te fi de­te­ri­o­ra­rea: din co­ra­li au pi­e­rit în , încă în . Efec­tul es­te si­mi­lar cu cel asu­pra unei pă­duri du­pă un in­cen­diu de­vas­ta­tor: o ma­re par­te din eco­sis­te­mul ma­rin pe coas­ta nor­di­că a re­ci­fu­lui a de­venit pus­tiu și sche­le­tic, cu sla­be spe­ran­ţe de re­cu­pe­ra­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.