BAYLEY HAZEN BLUE

National Geographic Romania - - Advertorial -

Ace­as­tă va­ri­e­ta­te de brânză al­bas­tră e pli­nă de mi­cro­bi cu un com­por­ta­ment unic. Ci­u­per­ci­le le de­cla­ră răz­boi pe faȚă pen­tru te­ri­to­riu, pro­du­când com­pu­şi an­ti­bac­te­ri­eni. Cer­ce­tă­to­rii au con­sta­tat că anu­miȚi mi­cro­bi se schim­bă cu fi­e­ca­re ge­ne­raȚie – așa cum evo­lue­a­ză ani­ma­le­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.