1 an, 9 luni și 18 zi­le înain­te de transplant

National Geographic Romania - - Explorează -

Fa­mi­lia lui Ka­tie a ajuns să-i iu­be­as­că fața re­con­stru­i­tă și să o va­dă drept o do­va­dă a efor­tu­ri­lor ex­traor­di­na­re fă­cu­te

de doc­tori pen­tru a o sal­va. Pen­tru a-i înțe­le­ge po­ves­tea, fa­mi­lia Stub­ble­fi­eld cre­de că e ese­nțial să i se va­dă ace­as­tă față. Dar viața cu fața pe ca­re o nu­mea Shrek a fost un chin pen­tru Ka­tie. „Ave­am sen­zația că alții se ui­tau la mi­ne și se

gânde­au că arăt ca un ci­clop sau un mon­stru”, a spus ea.

CLI­NI­CA CLE­VE­LAND

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.