Con­stru­i­rea noii fe­ţe a lui Ka­tie

National Geographic Romania - - Explorează -

Ka­tie Stub­ble­fi­eld și-a pi­er­dut cea mai ma­re par­te din față când s-a împușcat în 2014. A fost sta­bi­li­za­tă într-un spi­tal din Mem­phis, Ten­nes­see, însă când pla­ga ei nu a pu­tut fi închi­să, a fost mu­ta­tă la Cli­ni­ca Cle­ve­land din Ohio. Ajun­să aco­lo, a înce­put că­lă­to­ria de re­con­stru­cție a feței, ca­re avea să in­clu­dă un transplant fa­cial com­plet de 31 de ore.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.