INVAZIE DE ME­DU­ZE?

National Geographic Romania - - Octombrie | Scrisoare De La Editor -

Unii oa­meni de ști­i­nță se tem că schim­bă­ri­le de climă și pes­cu­i­tul ex­ce­siv cre­e­a­ză în oce­a­ne un me­diu fa­vo­ra­bil me­du­ze­lor. Dar nu știm si­gur da­că înmu­lți­rea per­ce­pu­tă a me­du­ze­lor re­flec­tă re­a­li­ta­tea sau doar o in­for­ma­re mai pre­ci­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.