FRUMUSEŢI FĂ­RĂ OA­SE

National Geographic Romania - - Octombrie | Scrisoare De La Editor -

Să fii ge­la­ti­nos și com­pus din 95% apă es­te o stra­te­gie bu­nă pe o pla­ne­tă oce­a­ni­că; de ace­ea su­pra­vi­ețu­i­esc me­du­ze­le de su­te de mi­li­oa­ne de ani. Nu­me­le lor aco­pe­ră mii de spe­cii din do­uă ca­te­go­rii foar­te vag înru­di­te: cte­no­fo­re­le și cla­da Me­du­so­zoa, ca ur­zi­ca-de-ma­re-de-Atlan­tic, din ima­gi­ne, un pe­ri­col cu­nos­cut de îno­tă­to­rii din gol­ful Che­sa­pe­a­ke.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.