MUZEUL BUCATELOR ASCUNSE

National Geographic Romania - - Pulsul Lumii -

Li­dl a des­chis în Bu­cu­rești, pe Ca­lea Vic­to­ri­ei nr. 46, Muzeul Bucatelor Ascunse, o ex­po­ziție gas­tro­no­mi­că tem­po­ra­ră ce și-a pro­pus să con­ser­ve tra­diți­i­le cu­li­na­re ro­mânești. El a reu­nit rețe­te ale unor pre­pa­ra­te spe­ci­fi­ce di­fe­ri­te­lor zo­ne ale Ro­mâni­ei, des­co­pe­ri­te de Li­dl în tim­pul cam­pa­ni­ei Cău­tă­to­rii de Că­mări, când Chef Flo­rin Du­mi­tres­cu și Andrei Ara­dits au de­gus­tat o mu­lți­me de pre­pa­ra­te au­ten­ti­ce, pre­gă­ti­te du­pă rețe­te ve­chi ro­mânești. Muzeul Bucatelor Ascunse, des­chis între 13 și 29 sep­tem­brie, le-a ofe­rit oas­peți­lor tu­ruri ghi­da­te des­pre ca­re vă in­vi­tăm să aflați mai mul­te pe si­te.

SURPRIZE.LI­DL.RO/CAMARANOASTRA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.