SĂRBĂTORIND ANUL PĂ­SĂ­RI­LOR

National Geographic Romania - - Octombrie | Scrisoare De La Editor -

Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic a încheiat un par­te­ne­riat cu So­ci­e­ta­tea Nați­o­na­lă Au­du­bon, Bir­dLi­fe Inter­na­ti­o­nal și La­bo­ra­to­rul de Orni­to­lo­gie Cor­nell pen­tru a săr­bă­tori cen­te­na­rul Tra­ta­tu­lui pri­vind pă­să­ri­le mi­gra­toa­re. Fiți pe fa­ză pen­tru mai mul­te ar­ti­co­le, că­rți și eveni­men­te pe tot par­cur­sul anu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.