Pe co­per­tă

National Geographic Romania - - Sumar - FOTO: ISTOCK

Vis­cri, sa­tul sași­lor, are acum o po­pu­lație mix­tă, dar foar­te im­pli­ca­tă în păs­tra­rea lui și con­stru­i­rea unei vi­eți mai bu­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.