Ruth Men­zel

National Geographic Romania - - Sumar - TEXT: LORI CUTHBERT

Fă cu­noști­nță cu o ex­per­tă în eco­lo­gie din Pa­na­ma ca­re a de­cis să sal­ve­ze pă­du­rea tro­pi­ca­lă învățându-i pe lo­cal­nici să trăias­că în ea, nu din ea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.