O BERE BLONDĂ CA­RE ES­TE BU­NĂ PEN­TRU PĂ­MÂNT

National Geographic Romania - - Noiembrie -

Când cer­ce­tă­to­rii agri­co­li au înce­put să se îngri­jo­re­ze în anii ’80 cu pri­vi­re la ero­zi­u­nea cau­za­tă de arat, s-au ho­tă­rât ra­pid la o po­si­bi­lă so­luție: ce­re­a­le­le pe­re­ne. Au gă­sit un răs­puns la cău­ta­rea lor în Ker­nza, boa­be­le de pir (Thi­no­py­rum in­ter­me­di­um), cres­cut une­ori pen­tru nu­treț. Cu un sis­tem de ră­dă­cini de 3 m și ca­pa­ci­ta­tea de a pro­du­ce timp de până la șa­se ani, Ker­nza es­te in­ten­si­fi­ca­tă încet la sca­ră co­mer­cia­lă. Cea mai reuși­tă lan­sa­re a sa de până acum? O bere blondă pe ba­ză de Ker­nza de la Pa­ta­go­nia Pro­vi­si­ons.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.