ULEI DE AL­GE: ALTER­NA­TI­VĂ LA ULEIUL DE PAL­MI­ER

National Geographic Romania - - Noiembrie -

Uleiul de al­ge, ilus­trat pi­cu­rând de pe ru­co­lă, poa­te fi pro­dus mai sus­te­na­bil de­cât alte ulei­uri, spun su­sți­nă­to­rii săi. Pro­du­cția de ulei de pal­mi­er, de exem­plu, a dus la des­pă­du­ri­re și abu­zuri în mun­că. Din­tr-un hec­tar de tres­tie de za­hăr sus­te­na­bi­lă, al­ge­le pot pro­du­ce până la 3-4 to­ne de ulei cu aro­mă neu­tră și gră­si­mi mo­no­ne­sa­tu­ra­te. Mark Brooks de la Cor­bi­on, o fir­mă olan­de­ză ca­re vin­de unt și ulei de al­ge, spu­ne că mul­te com­pa­nii vor să evi­te in­gre­di­en­te­le „cu de­nu­miri chi­mi­ce”, cum es­te uleiul pa­rțial hi­dro­ge­nat. „Da­că nu vrei asta pe eti­che­tă, pui în schimb unt de al­ge”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.