PA­GI­NI­LE ANTERIOARE

National Geographic Romania - - Noiembrie - FOTO: KEITH LADZINSKI

Stânci­le to­ci­te de oce­an for­me­a­ză o că­ra­re spre ghețu­ri­le ma­ri­ne sfă­râma­te și adu­se la țărm de va­luri. Ghe­ața es­te un ele­ment ese­nțial pe țăr­mul lung de 1.300 km al Pe­nin­su­lei Antarc­ti­ce, ori­en­ta­te înspre Ame­ri­ca de Sud. Dar ae­rul și apa ca­re se tot încăl­zesc to­pesc ghețu­ri­le și pe us­cat, și în oce­an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.