ORAȘUL PI­ER­DUT

National Geographic Romania - - Noiembrie -

Ha­san­keyf se nu­mă­ră prin­tre ce­le mai ve­chi așe­zări din lu­me, cu o is­to­rie ce da­te­a­ză de acum 12.000 de ani. Un plan de mu­ta­re a lo­cu­i­to­ri­lor într-un „Nou Ha­san­keyf” aflat pe ma­lul opus al Ti­gru­lui a întâmpi­nat o re­zis­te­nță su­sți­nu­tă din par­tea lo­cal­ni­ci­lor și a co­mu­ni­tății in­ter­nați­o­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.