SĂLAȘE DESTRĂMATE

National Geographic Romania - - Noiembrie -

Ste­pa de pe­lin – sin­gu­rul ha­bi­tat un­de pot su­pra­vi­ețui co­coșii-de-pe­lin – e prin­tre ce­le mai mari și mai pe­ri­cli­ta­te eco­sis­te­me din Ame­ri­ca de Nord. O frag­men­te­a­ză tot mai mult di­fe­ri­te­le for­me de ex­ploa­ta­re (in­clu­siv cea pe­tro­li­e­ră și pen­tru gaz na­tu­ral), o de­gra­de­a­ză păs­cu­tul ex­ce­siv și o in­va­de­a­ză ier­buri non-na­ti­ve mai ușor in­fla­ma­bi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.