VIERMELE CU DO­UĂ FEȚE

National Geographic Romania - - Spre Viitor - FOTO: DENNIS KUNKEL —LORI CUTHBERT

Pa­ra­zi­tul po­zi­tiv

În ță­ri­le mai puțin dez­vol­ta­te, viermele pa­ra­zit din ima­gi­ne trăi­ește în in­tes­ti­ne­le uma­ne – din fe­ri­ci­re, con­form unui ra­port din Sci­en­ce. Viermele su­sți­ne o flo­ră mi­cro­bia­nă ca­re re­du­ce bac­te­ri­i­le vi­no­va­te de boa­la in­fla­ma­toa­re a in­tes­ti­nu­lui și nu nu­mai. În lip­sa lui, bac­te­ri­i­le dău­nă­toa­re se pot înmu­lți.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.