Ri­tua­luri fu­ne­ra­re pen­tru cor­bi

National Geographic Romania - - Spre Viitor - —LORI CUTHBERT

Cor­bii sunt prin­tre puți­ne­le ani­ma­le cu o re­a­cție pu­ter­ni­că atunci când moa­re unul de-al lor, spu­ne Ka­e­li Swift de la Uni­ver­si­ta­tea Was­hin­gton. Du­pă un de­ces, sto­lul se adu­nă și cron­că­ne zgo­mo­tos, spu­ne ea; pa­re a fi un mod de a învăța des­pre pe­ri­co­le­le de evi­tat. Cei mai mu­lți nu se apro­pie de se­a­mă­nul mort – de­cât da­că e sezon de împe­re­che­re, când hor­mo­nii le schim­bă com­por­ta­men­tul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.