Pro­gre­se pe MARTE

National Geographic Romania - - Explorează -

În se­zo­nul doi al do­cu­dra­mei

MARTE, co­lo­niștii se con­frun­tă cu di­fi­cul­tăți în efor­tul de a con­strui o no­uă so­ci­e­ta­te și noi in­dus­trii. În fi­e­ca­re ma­rți, de la ora 21, înce­pând din 13 noi­em­brie, pe Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.