2 Osci­lații

National Geographic Romania - - Explorează -

Mă­su­ra­rea re­fle­xi­ei unui sem­nal ra­dio tri­mis de pe Ter­ra că­tre modul va de­ter­mi­na mo­di­fi­că­ri­le ori­en­tă­rii axei de ro­tație a pla­ne­tei roșii (pre­ce­sie) și va­riați­i­le ro­tați­ei (nu­tație) cu o mar­jă de eroa­re de 10 cm.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.