PREGĂTIRI ESENŢIALE

National Geographic Romania - - Explorează -

Si­e­grist şi Ulri­ch au ur­cat cu o te­le­ca­bi­nă la ju­mă­ta­tea mun­te­lui Schilthorn, până la ce­le do­uă tur­nuri. S-au că­ţă­rat pe am­be­le şi au bă­tut pi­toa­ne. Pi­toa­ne­le tre­bu­ie să fie ex­trem de si­gu­re, ast­fel încât să ţi­nă coar­da în su­fi­ci­en­tă ten­si­u­ne ca să se poa­tă mer­ge pe ea. În plus, au mai avut ne­voie de:

• Un ham pen­tru că­ţă­rat şi

unul pen­tru tra­ver­sa­re • Talc, ca să-şi men­ţi­nă pal­me­le us­ca­te

• Oche­lari de soa­re şi

cre­mă de pro­tec­ţie so­la­ră • Ze­ro încăl­ţări – coar­da se

sim­te mai bi­ne des­culţ.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.