SĂ­RĂ­CIE

National Geographic Romania - - Noiembrie -

Pro­cen­tul oa­me­ni­lor ca­re trăi­esc în să­ră­cie ex­tre­mă s-a re­dus, dar pro­gre­sul e mai lent în Afri­ca sub­sa­ha­ria­nă, un­de să­ră­cia e con­cen­tra­tă în câte­va nați­uni în dez­vol­ta­re ra­pi­dă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.