REUȘI­TE ȘCOLARE

National Geographic Romania - - Noiembrie -

Nu­mă­rul de co­pii neșco­la­ri­zați a scă­zut în toa­te re­gi­u­ni­le lu­mii. Acum tre­bu­ie să ne con­cen­trăm pe ca­li­ta­tea edu­cați­ei lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.