ESTIMĂRI DE PO­PU­LAȚIE

National Geographic Romania - - Noiembrie -

Con­form cal­cu­le­lor, până în 2050 po­pu­lația Afri­cii se va du­bla. Ac­ce­sul la me­to­de­le de pla­ni­fi­ca­re fa­mi­lia­lă ar înce­tini crește­rea și ar per­mi­te mai mul­te in­ves­tiții în să­nă­ta­te și edu­cație.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.